1-OSIOWY

Wóz asenizacyjny GMP1B6

Wozy asenizacyjne  marki GRUPA MARCO, Typ GMP1B należą do szerokiej gamy przyczep ciężarowych kategorii R3a o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej 40 km/h, na które wystawiono świadectwo homologacji typ nr PL*4759*00 według Dyrektywy 2003/37/EWG Europejskiego i Rady.

Typ GMP1B pojazdu spełnia wymagania określone ruchu drogowym, Dyrektywą maszynową 2006/42/WE wszystkie odpowiednie przepisy w zakresie bezpieczeństwa objęte m.in. normami:

 • PN-EN 707+A1:2009 Maszyny rolnicze. Wozy asenizacyjne. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
 • PN-EN ISO 12100:2012: „Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenia ryzyka”.
 • PN-EN ISO 4254-1:2013-08 „Maszyny rolnicze –  Bezpieczeństwo Część 1.  „Wymagania ogólne”, a także spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. poz. 2022 z 15 grudnia 2016r.).

Cechą charakterystyczną wozów Typ GMP1B jest  samonośna konstrukcja, w której zbiornik i pozostałe elementy są nierozerwalnie złączone i zamontowane na jednoosiowym zestawie kołowym.  Całość stalowej konstrukcji jest ocynkowana ogniowo co gwarantuje długowieczność użytkowania. Zaletą zwieszenia jednoosiowego jest zwrotność i łatwość manewrowania wozem.

Wozy marki GRUPA MARCO Typu GMP1A i GMP1B posiadające homologację, wyprodukowane po 31 marca 2017 r. i zarejestrowane, są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta

Specyfikacja

W tabeli podano podstawowe parametry techniczne wozów w wyposażeniu standardowym.

 • POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA [l] 6000
 • ŚREDNICA ZBIORNIKA [mm] 1600
 • DŁUGOŚĆ ZBIORNIKA [mm] 3500
 • ILOŚĆ PRZEGRÓD ANTYFALOWYCH 1
 • DŁUGOŚĆ MAX PRZYCZEPY [mm] 5750
 • SZEROKOŚĆ MAX PRZYCZEPY [mm] 2450
 • WYSOKOŚĆ MAX PRZYCZEPY [mm] 2850
 • ROZSTAW KÓŁ 1800 lub 1900 dla obręczy z przesunięciem ET-50mm
 • MASA WŁASNA MAKSYMALNA [kg] 2250
 • TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA [kg] 8150
 • MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MASA NA OŚ [kg] 7400
 • MAX. DOP. OBCIĄŻENIE PIONOWE NA ZACZEP [kg] 2000
 • HAMULEC ROBOCZY MECHANICZNY, WYMIARY BĘBNÓW [mm] 400×80
 • HAMULEC POSTOJOWY mechaniczny, bębnowy sterowany ręcznie
 • WYMIARY OPON (ROZMIAR OBRĘCZY) 500/60-22.5 (16.00×22.5, ilość otworów 10)
 • OŚWIETLENIE OBOWIĄZKOWE, ŚWIATŁA pozycyjne, kierunkowskazy, odblaskowe, hamowania, awaryjne, obrysowe
 • TYP SPRZĘGU oko dyszla D50, dolny zaczep ciągnika
 • SPOSÓB REGULACJI POŁOŻENIA OKA DYSZLA mechaniczna za pomocą podpory dyszla w zakresie od 280 mm do 600 mm
 • ZAPOTRZEBOWANIE MIN. NA MOC W CIĄGNIKU [km] 65
 • OBROTY WOM [obr./min.] 540
 • POMPA PRÓŻNIOWA TYP - WYDAJNOŚĆ [l/min.] MEC5000 – 6150
 • DENNICA TYLNA zamknięta z włazem Ø 600 mm
 • KRÓĆCE I ZASUWY - ROZMIAR 5” (Ø127 mm)
 • ILOŚĆ KRÓĆCÓW jeden wylewowy na dennicy tylnej i dwa ssawne
 • SYSTEM POŁĄCZEŃ Typu „Perrot”
 • WZIERNIKI POZIOMU NAPEŁNIENIA ZBIORNIKA dwa wzierniki szklane 4” na dennicy przedniej
 • WŁAZ GÓRNY Ø210 mm

Dodatki

Na specjalne życzenie (za dodatkową opłatą) wóz można wyposażyć o dodatkowe elementy:

 • zawieszenie zależne z resorowaniem,
 • dennicę tylną otwieraną z dwoma króćcami – wylewowym i ssawnym
 • rurowy wskaźnik poziomu napełnienia,
 • drabinkę z podestem w celu ułatwienia dojścia na górę zbiornika,
 • mechaniczny mieszalnik  we wnętrzu zbiornika napędzany hydraulicznie,
 • aplikator naglebowy z systemem węży wleczonych o szerokości 3 m

a także można zwiększyć rozmiar opon na 550/60-22.5, króćców, zasuw i węży ssawnych na 6” (Ø152 mm) oraz zastosować pompę próżniową o zwiększonej wydajności.

Wozy asenizacyjne GRUPY MARCO-POLO należą do grupy maszyn, w których energia konieczna do napełnienia zbiornika i jego opróżnienia dostarczana jest przez pompę próżniową. Wytwarza ona podciśnienie (próżnię) podczas napełniania lub nadciśnienie – podczas opróżniania. Dopuszczalna  jest możliwość opróżniania zbiornika grawitacyjnie. Każdy wóz asenizacyjny wyposażony jest w ciśnieniowy zbiornik cylindryczny wykonany z  płaszczy stalowych o grubości 5 mm spawanych obustronnie. Zbiornik jest ocynkowany ogniowo. Posiada wewnętrzne pierścienie wzmacniające z teownika oraz dodatkowe usztywnienia pod podporami mocującymi zbiornik.