System AfiWeigh jest wagą do codziennego mierzenia masy ciała krów. Jest on zaprojektowany jako przejściowa stacja ważenia odczytująca i rejestrująca wagę zwierząt po każdym doju, nie przeszkadzając w ruchu krów w stadzie. Jako część pełnego systemu AfiFarm, system AfiWeighrozszerza i uzupełnia informacje o każdej krowie, dzięki czemu wspomaga  Hodowcę w podejmowaniu decyzji.

AfiWeigh dostarcza następujących informacji:

  • Kondycja krów i jej zmiany w czasie laktacji.
  • Ocena kondycji krów rozpoczynających i kończących okres zasuszenia, co pomaga kontrolować i przewidywać problemy metaboliczne.
  • Ocena kondycji krów po wycieleniu. Pozwala to zidentyfikować krowy o odpowiedniej równowadze energii, co wskazuje na odpowiedni czas do rozpoczęcia inseminacji.
  • Precyzyjne "działanie" strategii żywieniowej. Umożliwia ocenę ile z paszy przeznaczone jest rzeczywiście na produkcję mleka, a ile na przyrost masy.
  • I dużo więcej...

Poniżej przedstawiony jest typowy wykres wagi w laktacji:

Systemy zarzadzania stadem AfiWeigh