AfiSort jest automatycznym systemem separacji, który sortuje krowy przechodzące przez bramkę. System AfiSort może automatycznie skierować krowy wracające z doju do obór i / lub separować krowy, które wymagają zabiegów w separatce.
W systemie AfiSort można ustawić kryteria i schematy separacji tym samym automatyzując "ruch" w całym stadzie. AfiSort może na bieżąco podejmować decyzje o separacji w oparciu o różne parametry i dane jak płodność, zdrowie i różne inne schematy zabiegów, w celu badań weterynaryjnych, inseminacji, leczenia itd.
System AfiSort czyni sortowanie i separację krów szybkimi i łatwymi, zwiększając skuteczność zarządzania stadem i obniżając koszty.

Systemy zarzadzania stadem AfiSort

Dzięki AfiSort:

    1. Krowy do badania będą oczekiwały na weterynarza w separatce w zależności od schematu ustalonych wizyt.
    2. Krowy do inseminacji będą oczekiwały na inseminatora w separatce w zależności od schematu ustalonych wizyt.
    3. Krowy do zabiegów lub kontroli przez zootechnika będą oczekiwały na zootechnika w separatce w zależności od schematu tych badań.
    4. Można wydrukować dla każdej krowy raport dotyczący niezbędnych dla niej czynności.
    5. Poniżej przedstawiono raport stacji sortującej.

Systemy zarzadzania stadem AfiSort