AfiFeed jest systemem indywidualnego żywienia krów mlecznych. Zaprojektowany jest tak, aby obliczać i wydawać porcje paszy dla każdej krowy według jej potrzeb żywieniowych oraz potencjału produkcyjnego.

System AfiFeed optymalizuje spożycie paszy w stadzie umożliwiając żywienie krów wysokowydajnych dodatkową dawką paszy i jednocześnie redukując spożycie paszy przez krowy o niższej produkcji przez co maksymalizuje proporcję spożycia do możliwości produkcyjnych.

Dzięki AfiFeed:

 • Można poprawić "skuteczność" przydziału paszy w stadzie, tym samym zwiększając całkowitą produkcję mleka w stadzie.
 • Zmniejsza się całkowite spożycie paszy treściwej w stadzie.

System AfiFeed umożliwia pracę z wszystkimi systemami zarządzania żywieniem - system niezależny, TMR i pastwiskowy. Jeżeli używany jest system TMR to można zaprojektować tanią podstawową formułę i uzupełnić ją dawką paszy treściwej w celu zoptymalizowania dawki dla każdej krowy. Natomiast w przypadku systemu pastwiskowego AfiFeed uzupełnia wartość odżywczą zielonek o paszę treściwą w celu zoptymalizowania dawki dla każdej krowy.

AfiFeed:

 • Zwiększa efektywność produkcji mleka, a tym samym zwiększa dochody.
 • Optymalizuje zużycie paszy we wszystkich fazach laktacji.
 • Pomaga zapobiec problemom metabolicznym pojawiającym się na skutek niezrównoważonego żywienia

AfiFeed dostarcza następujących opcji wydawania paszy:

 • Ręczne -osoba obsługująca ustala dawkę dla każdej krowy.
 • Automatyczne - osoba obsługująca może wprowadzić nieograniczoną ilość zmiennych do formuły dawki żywieniowej, według:
  • Produkcji mleka,
  • dni doju,
  • dni ciąży,
  • wagi ciała,
  • kondycji krowy (w celu poprawienia kondycji pod koniec laktacji),
  • numeru laktacji,
  • dowolnej kombinacji powyższych parametrów,
  • I dużo więcej...

AfiFeed umożliwia tworzenie różnych menu w oparciu o decyzje osoby obsługującej system lub w oparciu o "osiągnięcia" krowy. Wszystkie automatyczne menu uaktualniają dawkę dla każdej krowy każdego dnia, a więc zgodnie z wykresem przydziału.