AfiAct jest niezależnym systemem służącym do automatycznego wykrywania rui. Jest on również wykorzystywany do wykrywania rui u jałówek jako składnik uzupełniający system AfiMilk. Może on stanowić bardzo dobrą podstawę do pełnego systemu zarządzania stadem. W przypadku, gdy Hodowca nie ma środków finansowych na jednorazowy zakup pełnego systemu jest to dobre rozwiązanie nie wymagające dużych nakładów, a które bardzo szybko się spłaca. Ponadto zamontowanie takiego systemu daje pełne możliwości programowe kompletnego systemu Afimilk i w łatwy sposób może być rozbudowany.

AfiAct wykrywa krowy w rui w oparciu o wzmożoną aktywność ruchową. Głównym elementem systemu jest identyfikator (pedometr), który jest małym i trwałym urządzeniem łączącym dwie funkcje jednocześnie: identyfikacja każdej krowy w stadzie oraz zliczanie kroków, które odzwierciedla poziom aktywności krowy.
Najnowsze rozwiązania w tym obszarze tzn. Pedometr Plus dają hodowcy znaczne większe możliwości zarządcze poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów tj. czas spoczynku krowy, częstotliwość wstawania i kładzenia się itd. Dzięki takiemu systemowi możemy w łatwy sposób oceniać komfort krów (dobrostan zwierząt jest jednym z podstawowych elementów w uzyskiwaniu coraz to lepszych wyników produkcyjnych oraz lepszej zdrowotności), podejmować decyzje związane z zarządzaniem oborą (wymian ściółki, włączenie systemu chłodzenia itp.), uzyskiwać informacje o terminie wycielenia krowy oraz uzyskiwać wczesne ostrzeżenia o wielu problemach zdrowotnych, a jednocześnie dodatkowe parametry zwiększają jeszcze bardziej dokładność systemu wykrywania rui.
Badania dowiodły, że istnieje bezpośrednie powiązanie rui krowy ze wzrostem jej fizycznej aktywności. Praktycznym potwierdzeniem tej tezy jest ponad milion pedometrów używanych w różnych gospodarstwach całego świata. Mierząc aktywność krowy system AfiAct wskazuje optymalny czas do inseminacji, w ten sposób ułatwiając i poprawiając zarządzanie rozrodem w stadzie.

System AfiAct znacząco zwiększa wskaźniki płodności stada poprzez dokładne wykrywanie rui, pozwalając na redukcję dni laktacji (obniżenie ilości dni straconych).

Systemy zarzadzania stadem AfiAct

Moduł wykrywania rui AfiAct zaprojektowany jest tak aby dostosowywał się do różnych sytuacji w gospodarstwie i jest odpowiedni zarówno dla chowu zamkniętego jak i pastwiskowego.

System AfiAct generuje wiele raportów dotyczących płodności i rui. Zdarzenia dotyczące wzmożonej aktywności mogą być również wyświetlane w formie graficznej jak na poniższym wykresie.

Systemy zarzadzania stadem AfiAct